AK Partinin 2015 Haziran Genel Seçimindeki Oylarının Tahmini

AK Partinin 2015 Haziran Genel Seçimindeki Oylarının Tahmini

2002 den bugüne Ak Partinin oylarını ve Türkiye’nin ekonomik büyüme verilerini alıp  acaba “İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün” Sloganı gerçek mi değil mi diye SPSS programı yardımıyla bir kaç analiz yaptım.

1

Yukarıdaki Grafikte Ak Partinin Seçimlerdeki Oy Yüzdesi ve Türkiyenin Ekonomik Büyüme Yüzdesi rakamlarını görmekteyiz. Özellikle 2009 yerel seçimleri öncesinde biraz ayrışma olsa da genel olarak  Oy yüzdesi ve Ekonomik Büyümenin paralel gittiğini görmekteyiz.

2

Yukarıda verdiğim tabloda görmekteyiz ki %95 güven aralığında Ak Partinin Oy Oranı %36,7 ila %48,4 arasında değişmektedir. Biraz daha yuvarlak bir rakam söyleyebilmek için alınan en uçtaki %5 lik oy kısmını attığımızda ise Ak Partinin oyu %42,63 olarak karşımıza çıkmakta.

3
Hipotez 0 = Oy Oranı ve Büyüme arasında ilişki yoktur.
Hipotez 1 = Oy Oranı ve Büyüme arasında ilişki vardır.

Korelasyon değerleri -1 ile 1 arasında değer almaktadır.Değer 1 e yaklaştıkça aralarındaki ilişki pozitif olarak artmaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere 0,565 ile Büyüme ve Oy oranı arasında pozitif bir ilişki vardır denilebilir.

Ancak anlamlılık düzeylerine baktığımızda ; 0,243 değerini görmekteyiz.

0,243 rakamı 0,05 ten küçük olmadığından H0 ı red edemeyiz. Yani Oy oranı ve Büyüme arasında ilişki yoktur diyebiliriz.

4

Programda kullandığımız Tahmin edicilerde Genel seçimlerdeki Ak Parti Oy oranının %42,8 civarında olacağını göstermektedir.

İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün sadece slogan değil gibi gözüküyor.