Dolar Borsa ilişkisi Tahmin Ettiğimiz Gibi Mi 2

Önceki yazıda dolar ve borsa endeksinin istatistiki verilerini çıkarmıştık. Edindiğimiz bilgilere göre dolar ve endeks ilişkisine

günlük bazda bakmak istatistiki olarak anlamsızdı. Bizde bu ikiliyi yorumlarken aylık bazdaki verilere bakacağız. Önceki

yazıya gitmek için : https://tanriparcacigi.wordpress.com/2015/09/19/dolar-borsa-iliskisi-tahmin-ettiginiz-gibi-mi/

Elimizdeki verileri tekrar gözden geçirelim ;

1-) Günlük bazda baktığımız endeks ve döviz değişim ilişkisi istatiksel olarak anlamsız

2-)Aylık bazda baktığımız dolar ve endeks % değişimi negatif ilişkili

3-)Aylık bazda baktığımız dolar ve endeks  pozitif ilişkili

Şimdi de bize tekrar ilişkiyi hatırlatması açısından 2005 ten günümüze endeks – dolar grafiğimize bir göz atalım.

borsadolargidişatGrafiğin ve korelasyon tablolarının açıklaması şudur ;

Günlük bazda olan dolar hareketleri endeksin geleceği açısından anlamlı cevaplar vermemektedir. Aylık bazda baktığımızda eğer dolarda büyük bir yükseliş bekliyorsanız  borsada da kuvvetle muhtemel büyük bir düşüş yaşayacaksınız , dolarda büyük bir düşüş bekliyorsanız yine büyük bir ihtimalle borsada bir yükseliş yaşayacaksınız demektir.
Buradaki en önemli noktayı bir örnekle açıklamak istiyorum.2008 deki büyük borsa düşüşünü ve dolardaki yükselmeyi inceleyelim.

dolarendeksdegisimDoların minimum ve borsanın maksimum olduğu 01.07.2008 tarihi ile doların maksimum endeksin minimum olduğu 01.02.2009 daki dolar ve borsa değişimlerini hesaplayalım.
Dolardaki değişim : (1700-1162)/1162= %46
Endeksteki değişim : (24027-42201)/42201 =  -%43

Şimdi de doların tavan ve borsanın taban yaptığı 01.02.2009 tarihinden hemen sonraki borsa – dolar ilişkisini inceleyelim.

dolarendeksdegisim2Dolardaki değişim : -%15
Endeksdeki değişim : %186

Şimdi bir de daha açıklayıcı olması için dolar sabit bir aralıkta dalgalandığında endeks nasıl değişiyor ona bakalım.

Ekran Alıntısı
Nadir olan doların durgunluk zamanlarından biri yukarıdaki tabloda verildiği zaman dilimindedir. (aylık bazda baktığımızda doların sabit olarak kaldığı bir zaman dilimi maalesef ki mevcut değil.)

Dolar değişimi : %5,7

Endeks değişimi : %17,8

Tek örnek olmaması açısından doların başka bir durgunluk dönemine daha bakalım.

Ekran Alıntısı12005-2006 döneminde de dolar borsa değişimi

Dolar için : %0

Endeks için : %60

Doların durgun olduğu dönemden verdiğim örnekler doların tamamiyle durgun ve ya çok çok az volatiliteye sahip olduğu  dönemlerdir. Grafiğe baktığınızda da bu dönemlerin  gerçekten çok az olduğunu görebilirsiniz.

Şimdi tüm konuştuklarımızı birkaç maddede toplayalım.

1-) Dolardaki büyük yükseliş borsada büyük düşüşe neden olur. Ancak bu düşüş dolardaki yükselişten daha yüksek değildir.

(Dolar %50 ; borsa  -%30 gibi)

2-)  Dolardaki büyük düşüş borsada büyük yükselişe neden olur. Ancak borsadaki bu yükseliş dolardaki düşüşe kıyasla kat be kat fazladır.

(Dolar -%15 ; borsa %180 gibi)

3-) Doların belli bir bantta salınım yaptığı çok az bir yüzdeyle değiştiği zamanlarda (ki bu zamanların çok çok nadir olduğunu söylemiştik) endeks (eğer istisnai bir durum yoksa) yükselebilir.