Aylara Göre Borsa Hareketi ve Analizi

Aylara Göre Borsa Hareketi ve Analizi

Borsa bir pazardır. Nasıl ki pazarda domatesin , salatanın , patatesin fiyatı dönem dönem değişiyorsa borsa için de aynısı geçerlidir. Borsa da bir döngü içerisindedir , tekerrürlerden ibarettir. Her şeyde olduğu gibi  içinde de kendine has bir ahenk vardır.

Borsa tahmin edebileceğiniz ve beklendiği üzere dönem bazlı bazı  döngüsel hareketler gösterir.Bu döngüsel hareketler basit matematik ile geçmiş veriler kullanarak analiz edilebilir.Ancak ekonomi ve finans konusu çok geniş bir bilim olduğundan etraf kafadan uydurma hiçbir bilimsel dayanağı olmayan aforizmalar ile doludur. Örneğin bu yazıyı yazmadan önce gösterim sayısı yüzbinlerde olan bir yazı okudum.Yazıda  aynen : ” Aybaşlarında, yıl sonlarında, vergi ayı olan nisanda Lira likiditesi sıkışıktır. Likidite sıkışıksa, Lira faizi artacak, döviz fiyatı ve borsa düşecektir. ” yazıyordu. Siz de bu ve bu tarz yalan yanlış bilgileri duymuş okumuş olabilirsiniz , itibar etmeyin. Gelin işin gerçeğine birlikte bakalım.

Öncelikle borsa iniş çıkışlarını incelemek için  1988 den 2015 e kadar olan yüzdesel değişimleri çıkardım. Daha sonra bunları aylık ve mevsimlik bazda inceledim. Aşağıda borsanın aylara bağlı yüzdesel değişimini görmektesiniz.Her ay bir önceki aya göre yüzdesel değişimi göstermektedir.

borsa-aylık

Ancak AK Parti hükümeti ile birlikte  ekonomik ve finansal reformlar da birlikte geldi. Bu yüzden 2002 Kasım’dan günümüze kadar olan süreci de 1988 den bu yana olan süreç ile ayrı ayrı incelemek daha mantıklıdır. Şimdi de ay be ay 1988  ve Ak Parti Hükümetinin işe başlamasından bu yana borsanın değişimine bakalım.

aylaragöre%borsagrafik
1988veakptablo

Grafikte ve tabloda gördüğünüz üzere AK parti hükümetiyle ile birlikte döngüde bazı değişiklikler olmuş durumda.

1988 den bu yana ortalamaya baktığımızda en kazançlı geçen aylar sırasıyla ; Aralık , Ocak, Nisan, Eylül ,Ekim

1988 den bu yana ortalamaya baktığımızda en düşük kazançla  geçen aylar sırasıyla ; Mayıs , Ağustos ve Mart

iken;

Ak Parti Hükümetiyle birlikte en kazançlı geçen aylar ; Ekim , Nisan , Temmuz

Ak Parti Hükümetiyle birlikte en düşük kazançla geçen aylar ; Mayıs , Haziran ve Ağustos’ tur.

Grafikten de açıkça görebildiğimiz gibi Mayıs ve Ağustos ayları Borsa için geçmişten bu yana en verimsiz aylardır. 1988′ den bu yana bu iki ay yatırımcılara aylık ortalama  -%1,2 kaybettirmiştir.

Nisan , Temmuz , Eylül ve Ekim’ in ise istikrarlı bir şekilde kazançlı aylar olduğunu görmekteyiz. Özellikle Ekim Ayı 1988 den bu yana %5,4 ortalamaya sahipken AK Parti hükümetiyle birlikte son 13 yılda bu ortalamanın %6,5 olduğunu görmekteyiz.

Ay bazında daha fazla detaya inmeden önce bir de mevsimlere göre borsa nasıl değişmiş ona bakalım.

mevsimsel
mevsimseltablo

Mevsim bazlı baktığımızda yapacağımız genellemeler biraz kısıtlandı.Sadece Sonbahar mevsiminin diğer mevsimlere göre getirisinin yüksek olduğunu kestirebiliyoruz.

Ancak aylık bazda gösterilen grafiğe yeniden baktığımızda 4 aylık bloklar halinde bir döngü görebiliyoruz.

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN = YATAY

MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS = DÜŞÜŞ

EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK = YÜKSELİŞ

der isek karşımıza şöyle bir grafik çıkıyor.
bloksal

Borsaya 4 aylık bloklar halinde baktığımızda döngü karşımıza daha net çıkmakta. 2002 den bu yana Yükseliş dönemi Yatay dönemin 2 katından fazla , düşüş döneminin 5 katından fazla getiri sağlamış.1988 den bu yana ise Yükseliş dönemi Yatay dönemin 1,25 katı , düşüş döneminin ise yaklaşık 5 katı getiri sağlamış.

Şimdi tüm bu verileri birkaç maddede özetleyelim.

1-)1988 den bu yana baktığımızda en kazançlı ay Aralık ve Ocak , en kazançsız ay Mayıs ve Ağustos

2-)Son hükümetle birlikte en kazançlı ay Nisan, Eylül, Ekim , en kazançsız ay Mayıs ve Ağustos

3-) Son hükümet ortalamasına ve Genel ortalamaya baktığımızda Mayıs ve Ağustos negatif getiriyle zarar getiren aylar olmuştur

4-) Ekim ayı her iki taraftan bakıldığında da oranların birbirine en yakın olduğu ve ortalama kazancın en yüksek olduğu aydır.1988 den bu yana ortalama %5,4 , son hükümet ile birlikte ise ortalama %6,5 aylık kazanç getirmiştir.

5-) Mayıs ayı genel ortalamada %-1,22 Ak Partiden bu yana ortalamada -%1,8 ortalamayla en kazançsız aydır

6-)  Aralık ayı 27 yılda 20 pozitif getiriyle en yüksek yüzdeyle (%74) kazandıran aydır.

7-) Mayıs ayı 28 yılda 8 pozitif getiriyle en düşük yüzdeyle (%28) kazandıran aydır.

😎 Sonbahar  kazancın en yüksek olduğu mevsimdir.

9-) Borsanın döngüsü 4 aylık 3 blok halindedir diyebiliriz. Bunlar sırasıyla ;

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN = YATAY

MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS = DÜŞÜŞ

EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK = YÜKSELİŞ

10-) Ağustos sonu , Eylül başında alım yapılıp Nisan sonu Mayıs başında satılabilir. Düşüş döneminde fonun borsa yerine faizde tutulması çok daha karlı gibi duruyor.

Not: Getiriler nominal değerlerdir.