Temel Analizin Teknik Analizi

Açıklanan temel verilerin fiyatlara yansımasını bir çok yazımda kaleme almıştım. Haberler açıklanır açıklanmaz fiyatta iskonto edilir bu doğru. Doğru olan ikinci şey ise yatırımcıların çılgınlığının ve akılalmaz davranışlarının hiç bir zaman sonunun gelmeyeceği gerçeği. Bu iki gerçeği ayrı ayrı bilmeme rağmen bugüne kadar iki doğrudan bir gerçek çıkarmayı düşünememiştim.

Aslında fiyatlar temel veriler açıklandığı gibi iskonto edilse de bu yatırımcıların çılgın olmadığı ve fiyatların olması gerektiği gibi hareket ettiği anlamına gelmez. Bir şirket ya yatırım yapmaya değerdir ya da değmezdir. Hisse senedi yatırımının altındaki temel mantık hisse senedi piyasa değerinin şirket değerine kıyasla düşük olması ve ileride hisse fiyatının artan piyasa değerini yakalama umududur.

Şirketin mükemmel haberler açıklaması hissenin fiyatının hızlıca artması gerektiği anlamına gelmez. Yukarıda da belirttiğim gibi haber zaten fiyatlanmış olabilir ya da şirketin piyasa değeri olması gerektiğinin çok üstündedir (çılgınlık düzeyinde) ve daha da artması mümkün değildir ya da yatırımcılar bu mükemmel haberi anlayamamıştır.

Yatırımcıların birbirinden çok kolay etkilenmesi sonucunda fiyatlar şirkette hiçbir iyileşme olmamasına rağmen yukarı ya da aşağıya çekilebilir. ( tersi durumda söz konusu olabilir)

Bu noktada yatırım stratejisi temel verilerin, hasılatın, karın, temettünün, özkaynak vb. varlıkların arttığı ya da sabit kaldığı, borçlar, döviz yükümlülüğü,  kullanılan faiz oranı, işçi maliyeti, ham madde maliyeti vb. diğer yükümlülüklerin azaldığı ya da sabit kaldığı durumlarda fiyatlar önemli derecede düşüş göstermesi temelinde oluşturulabilir.

Bu durumda piyasa koşulları ne olursa olsun hisse senedi fiyatları endeksten bağımsız olarak eninde sonunda kendi değerine ulaşacaktır. Şirket verileri sabit ya da daha güçlü olmasına rağmen fiyatı önemli ölçüde düşüş gösteren hisse senetlerinin safety margini (güvenlik marjı) de olacaktır ve bu marj zararın minimize edilmesini sağlayacaktır.

Bu bakış açısı da farklı bir analiz metodunun kullanılabileceğini akıllara getiriyor. Hepimiz genel analiz metotlarını kullanıyoruz; temel analiz, teknik analiz, temel+teknik analiz kombinasyonu.

Kullanmadığımız ve ya kullanmayı aklımıza getirmediğimiz şey ise temel analizin teknik analizi.

Bir sonraki yazıda temel analizin teknik analizini simülasyonlarla birlikte detaylı olarak açıklamaya çalışacağım.