Finans ve Düşünce Blogu

Aldatıcı Rastlantısallık – Nassim Nicholas Taleb I

Nassim Nicholas Taleb’in Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in Markets kitabının notlarının ilk bölümünü aşağıda paylaşıyorum.

Taleb için yüzyılımızın filozofu diyebilirim. İstatistikçi, matematikçi, düşünür ve türev piyasalar traderı.

Olasılıksız Görünenin Etkisi – Nassim Nicholas Taleb I dekinin aksine Aldatıcı Rastlantısallık çok daha bütünsel ve modüler yazılmış. Piyasalarla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesin mutlaka okuması gereken bir deneme.

 

 

Exit mobile version