Fama French Varlık Fiyatlama Modeli

Fama French 3 Faktör Modeli Nedir

 • Fama French 3 Faktör 1992 de geliştirilen bir varlık fiyatlama modelidir.
 • CAPM’e (Capital Asset Pricing Model) varlık büyüklüğünün ve varlık değerlerinin dahil edilmesiyle geliştirilmiştir.
 • Fama French 3 Faktör modelinin kullandığı 3 faktör
  • Market Riski
  • Küçük şirketlerin büyük şirketlere göre daha iyi performans göstermesi
  • Düşük Piyasa Değeri / Defter Değerine sahip şirketlerin yüksek Piyasa Değeri / Defter Değeri olanlara göre daha iyi performans göstermesi

Fama French 3 Faktör Modeli Formülü Nedir

 • Beklenen Getiri = Risksiz Getiri + Market Riski + Küçük Şirketlerin Büyükler Üzerindeki Getirisi + Düşük PD/DD olan şirketlerin Büyük PD/DD Üzerindeki Getirisi
 • Fama French 3 Faktör Modeli Matematiksel Formülü
  • Beklenen Getiri = (Risksiz Getiri) + (Faktör 1 Katsayısı * Market Riski Primi) + (Faktör 2 Katsayısı * Büyüklük Primi) + (Faktör 3 Katsayısı * Değer Primi ) + Hata Payı

Fama French 5 Faktör Modeli Nedir

 • Fama French 3 Faktör modeline 2 faktör daha eklenmiştir: Karlılık ve Yatırım
 • Karlılık faktörü şirketin istikrarlı bir faaliyet karlılığı olup olmadığına bakar
 • Yatırım faktörü şirketin agresif mi muhafazakar mı yatırım yaptığına bakar

Fama French 5 Faktör Modeli Formülü Nedir

 • Beklenen Getiri = Risksiz Getiri + Market Riski + Küçük Şirketlerin Büyükler Üzerindeki Getirisi + Düşük PD/DD olan şirketlerin Büyük PD/DD Üzerindeki Getirisi + Faaliyet Karı Yüksek olanların Düşük Olanlar Üzerindeki Getirisi + Muhafazakar Yatırım Yapanların Agresif Yatırım Yapanlar Üzerindeki Getirisi
 • Fama French 3 Faktör Modeli Matematiksel Formülü
  • Beklenen Getiri = (Risksiz Getiri) + (Faktör 1 Katsayısı * Market Riski Primi) + (Faktör 2 Katsayısı * Büyüklük Primi) + (Faktör 3 Katsayısı * Değer Primi ) +(Faktör 4 Katsayısı * Karlılık Primi)+ (Faktör 5 Katsayısı * Yatırım Primi) + Hata Payı