Yatırım Felsefesi

Çizgimin dışına çıkmamak, disiplinimi korumak, prensiplerimi belirlemek ve onlara uymak adına bu yazıyı yazmaya karar verdim.

İşlemlerimde nihai olarak 3 noktaya dikkat ediyorum.

1- Şirketin Ucuz Olması

Şirketin değerleme rasyolarının geçmişe göre durumları incelenir.

Şirketin finansal rasyolarının geçmişe göre durumları incelenir.

Şirketin finansal ve değerleme rasyoları sektörel bazlı incelenir.

Şirketin fiyatına bakılmaksızın bilançosuna göre bir değer biçilir.

2- Şirketin Büyüyen Bir Şirket Olması

Şirketin hasılatı ve hasılatı arttıran ya da azaltan etmenler incelenir.

Şirketin esas faaliyet karları, net karları ve bunları arttıran ya da azaltan etmenler incelenir.

Şirketin Özsermaye Büyümesi ve Sermaye Dağıtım Hareketleri incelenir.

Şirketin büyümesini arttırabilecek (teşvikler vb.) ve ya azaltabilecek (vergiler vb.) faktörler incelenir.

3. Şirketin Yönetimi

Şirketin önceki yönetim yapısı ve felsefesi incelenir.

Yönetimin önceden verdiği demeçlerle bugünün ne denli uyuştuğu incelenir.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerin araştırması yapılır.

Özet

Hesaplanan firma değerinin piyasa değerinden mümkün olduğunca yüksek olması beklenir. Böylece olabildiğince geniş bir güvenlik marjı yaratılır. Yüksek beklentileri olan şirket değil mümkün olduğunca düşük beklentileri olan ve ya beklentisi olmayan ve bu beklentilerin doğal olarak fiyatlara yansımamış olduğu şirketler alınır.

Şirketin yüksek bir ivmeyle büyümesi ya da reel olarak büyüyebilmesi çok önemlidir. Eğer bir şirket büyümüyorsa küçülüyor demektir. Şirket küçüldüğünde ise değeri düşer. Bu noktada şirket ucuz olsa bile değeri, sonsuza giderken ucuz olan değere yaklaşacak ve ucuz artık pahalı olacaktır. Tüm bu nedenlerden reel büyüme en önemli kalemdir.

Şirketin mevcut durumunu sürdürebilmesi ve ya büyümesini arttırabilmesi için yürütücü olan yönetim çok önemlidir. Kötü bir yönetim şirketin gelişiminde bozulmalara yol açar. Şirket ucuz ve büyüyen bir şirket olsa bile kötü yönetim büyümeyi (ya da küçülmeyi) ve doğal olarak da değerlemeyi direkt olarak etkiler.

Not: Gelişmeler ile güncellenecektir. Son güncellenme 23.02.2019

 

Leave a Reply